[Ruby on Rails] Rails.env で production/development 環境か判定する

Mon, June 18, 2012 - 1 min read

Ruby on Rails にて production/development 環境などの判定は Rails.env で行います。

Rails.env を使った production/development 環境判定のサンプルコード

if Rails.env == 'production'
  // production
elsif Rails.env == 'staging'
  // staging
elsif Rails.env == 'development'
  // development
elsif Rails.env == 'test'
  // test
end

こういう書き方もできるみたいです。

puts "Rails.env is production" if Rails.env.production?

以上です。