dbt cli のインストール方法 [macOS 編]

Thu, March 17, 2022 - 1 min read

dbt cli を macOS へインストールする方法をご紹介します。

dbt

dbt cli インストール

brew tap dbt-labs/dbt
brew install dbt

dbt cli version 確認

dbt --version
installed version: 1.0.4
   latest version: 1.0.4

Up to date!

Plugins:
  - postgres: 1.0.4 - Up to date!

以上、dbt cli を macOS へインストールした、現場からお送りしました。