[Heroku] master 以外の branch を git push する方法

Heroku に master branch 以外の branch を git push する方法をご紹介します。

Heroku

git push heroku branch_name:master

以上、Heroku に master branch 以外の branch を git push したい、現場からお送りしました。