[Ruby] Github に公開している gem を直接インストールする方法

Github に公開している gem を直接インストールする方法をメモ。

■ Gemfile

gem 'sunspot_rails', :git => '[email protected]:bakorer/sunspot.git', :branch => "solr-3.6.1"

参考情報

rubygems – Install Gem from Github Branch? – Stack Overflow